TÄVLINGSFRÅGOR & JURYNS BEDÖMNINGSKRITERIER

I tävlingsformuläret ska du beskriva ditt projekt enligt fyra huvudpunkter. Dessa punkter är skräddarsydda för varje tävlingskategori och varierar därför något, men i grunden vilar de på följande:

1. Syfte/målsättning

2. Kreativitet och konceptuell lösning

3. Genomförande och integration

3. Resultat

För att läsa de exakta tävlingsfrågorna för varje kategori, se Tävlingskategorier ». Det är huvudrubriken i varje fråga som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Innan du börjar skriva ihop ditt bidrag är det bra att också läsa igenom tävlingsinformationen ».

Tävlingsfrågorna utgör grund för juryns bedömningskriterier. Juryn bedömer och betygsätter bidragen efter samtliga fyra kriterier. Alla kriterier/punkter väger lika tungt – ett medelmåttigt resultat i någon del kan till viss del kompenseras av ett starkare resultat i någon annan, men alltför låga resultat i en enskild del minskar chanserna till nominering avsevärt.