ÅRETS SAMHÄLLSENGAGEMANG

Välkommen hit
Svenska Basketbollförbundet

Svenska Basketbollförbundet tog avstamp i sin historia när man med stöd av Postkodlotteriets Idrottsstiftelse initierade projektet Välkommen hit för ensamkommande flyktingungdomar. Närmare 1000 ensamkommande har sedan starten deltagit i de 20 Välkommen hit-föreningarnas verksamhet. Lyckade kommunikationsinsatser har inspirerat andra föreningar och idrotter att ta samma initiativ. Lyckade kommunikationsinsatser har spridit budskapet "Välkommen hit" i en tid när det så väl behövs. 

 

Läkerol LET´S TALK
Cloetta Sverige AB, KING, IUM, POST STHLM

Läkerol är ett välkänt varumärke, men löftet Makes People Talk som lanserades 1993 har kommunicerats olika över åren. Lösningen för att göra Läkerol relevant i samtiden blev att med hjälp av syftesdriven kommunikation engagera sig i en av Sveriges mest aktuella samhällsfrågor: integration. Appen Let's Talk sammanför de som vill lära sig svenska med de som vill lära ut. Satsningen fick stor uppmärksamhet, främst med hjälp av influencers som Kristoffer Appelquist och Jason "Timbuktu" Diakité.

 

#Hatahat
Telia, Stiftelsen Friends

Genom en insiktsfull analys och tack vare ett genomtänkt samarbete mellan två starka varumärken, har Telia och Friends tillsammans lyckats nå ut och belysa mobbing och kränkningar på nätet. Kampanjen "#HATAHAT" har fått ett fantastiskt och engagerande genomslag hos en ofta relativt svårflörtad målgrupp och på så vis aktivt bidragit till ett kärleksfullare klimat på nätet och i sociala medier.

 

Brandkoll
Prime, Trygg-Hansa

tress får oss att reagera istället för att agera. När det brinner - kan barn som skräms av rök, eld eller tjutande brandvarnare t.ex. gömma sig istället för att springa ut. Och trots att 90% av alla dödsbränder sker hemma har bara 1 av 10 brandövat i sin egen bostad. Genom att brandöva påverkas muskelminnet och därmed beteendet. Med initiativet Brandkoll får barn via en 360°film och VR-glasögon lära sig hur de ska agera i ett brinnande hem. Ett initiativ som hittills gett 225000 barn brandkoll!

 

Skolklassikern
En Svensk Klassiker

En Svensk Klassiker (ESK) är sedan 1971 en väl etablerad företeelse och sponsringsrättighet inom svensk idrotts- och motionsrörelse. En Svensk Klassikers mission är att göra Sverige och svenskarna friskare. Fokus har tidigare legat på att inspirera vuxna men när fler och fler rapporter beskriver att allt fler barn får sämre kondition av för mycket stillasittande, skapade ESK en ny träningsform, och en ny rättighet: Skolklassikern. En hälsoaktivitet för elever i åk 4 - 6, som har blivit en succé.