Ericsson BNET R&D Summit 2012 - PS Communication

Ericsson BNET R&D Summit 2012 - PS Communication

 

Ericsson BNET R&D Summit 2012

PS Communication

 

Ericsson stod inför utmaningen att samla sina 500 viktigaste chefer inom R&D för att implementera en gemensam strategi i sina organisationer, och dessutom få dem att rekommendera sina kollegor att närvara på nästa summit. Vårt uppdrag var att ta fram ett kommunikationskoncept, designa och genomföra mötet. Så föddes karaktärerna Rob & Diana ur ett annorlunda koncept som fick 95 % av deltagarna att känna stort ansvar för implementering av strategin och hela 100 % att rekommendera nästa summit.

 

 

Tillbaka