Fastighetsbyrån Kick off 2012 - Step2 Communication

Fastighetsbyrån Kick off 2012 - Step2 Communication

 

Fastighetsbyrån Kick off 2012

Step2 Communication

 

För en kick off där över 1000 medarbetare på Fastighetsbyrån skulle hållas engagerade och inspirerade under en hel dag och kväll blev lösningen en TV-sändning i högt tempo som in i minsta detalj höll energinivån uppe. På plats inför en 10 meter hög specialbyggd scen sattes medarbetarna själva i fokus genom "best
practice"-inslag, nyhetssändningar och tävlingsmoment. I utvärderingen efter eventet svarade hela 99,5 % av deltagarna att de förstod temats roll som framgångsfaktor för Fastighetsbyrån.

 

 

Tillbaka