Firealarm and orchestra - Länsförsäkringar Västerbotten, Heja!, John Doe Worldwide, Racer (numera Plakat) och Punkt PR

Firealarm and orchestra - Länsförsäkringar Västerbotten, Heja!, John Doe Worldwide, Racer (numera Plakat) och Punkt PR

 

Firealarm and orchestra

Länsförsäkringar Västerbotten, Heja!, John Doe Worldwide, Racer (numera Plakat) och Punkt PR

 

Folk är ointresserade av brandvarnaren och många kontrollerar aldrig om de fungerar. Utmaningen låg i att  åstadkomma en attitydförändring kring brandsäkerhet i allmänhet och att skapa engagemang och intresse  kring brandvarnaren i synnerhet. Länsförsäkringar Västerbotten och NorrlandsOperan placerade brandvarnaren i en kontext där den väckte intresse. Plötsligt började man bry sig. Det blev naturligt att  skriva, prata och debattera om brandvarnaren på ett intresseväckande och engagerat sätt.

 

 

Tillbaka