GOING HOME TO FASHION - Stockholm Visitors Board och VisitSweden

GOING HOME TO FASHION - Stockholm Visitors Board och VisitSweden

 

Going Home to Fashion

Stockholm Visitors Board och VisitSweden

 

Vi har länge arbetat för att vidga begreppet "besöksnäring" till att omfatta alla verksamheter som riktar sig till besökare. Under 2012 genomföde vi vår första gemensamma kampanj med handeln för att stärka Stockholms ställning som en kreativ scen och Skandinaviens ledande design och shoppingdestination. Med  begränsad budget, flera varumärken och olika intressen att ta hänsyn till lät vi en norsk modefotograf och  konstnär berätta vår historia utan att visa en enda bild från Stockholm.

 

 

Tillbaka