Prototyping the future - IBM, INGO Sthlm och Protothon

Prototyping the future - IBM, INGO Sthlm och Protothon

 

Prototyping the future

IBM, INGO Sthlm och Protothon

Prototyping the Future var ett heldagsevent i form av en workshop för att producera konkreta
resultat. Målgruppen för eventet var utvalda beslutsfattare - CIO:er och CMO:er - i några av
IBMs viktigaste kundföretag i Sverige. Tillsammans arbetade de i team med unga teknikutvecklare
och designers samt representanter från IBM för att skapa idéförslag och prototyper på innovativa
lösningar i form av upplevelser och applikationer. Alla prototyper adresserades verkliga affärsutmaningar
i kundföretagen.

 

Tillbaka