SJ Way out West 2012 - SJ och Passion Lab

SJ Way out West 2012 - SJ och Passion Lab

SJ Way out West 2012

SJ och Passion Lab

 

Genom att verkligen vara "En del av Way Out West" ska SJ öka kännedom, intresse och attraktion till att resa med tåg, oavsett destination. Samarbetet med Way Out West ger hög träffsäkerhet mot SJs prioriterade målgrupp "Unga vuxna". Genom exklusiv premiering av de egna kunderna, samt generös och relevant aktivering mot övriga besökare, ökade SJ den direkta försäljningen, blev sponsorn som ansågs vara den som tillför mest värde för besökarna, samt har en fortsatt ökad erinran långt över titelsponsornivå.

 

 

Tillbaka