Tillväxtdagarna 2012 i Malmö - Swedbank

Tillväxtdagarna 2012 i Malmö - Swedbank

 

Tillväxtdagarna 2012 i Malmö

Swedbank

 

Tillväxtdagarna är ett årligt evenemang där Swedbank och samarbetspartners bjuder in flera hundra  opinionsbildare, ekonomer och företagsledare. Tillsammans med studenter och politiker skapas en arena där man försöker hitta lösningar och modeller som skapar nya arbetstillfällen och en hållbar framtid. Tillväxtdagarna är en konkret handling i riktning mot Swedbanks vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth".

 

 

Tillbaka