Utanförskapets pris - Skandia och Minnesota Communication

Utanförskapets pris - Skandia och Minnesota Communication

 

Utanförskapets pris

Skandia och Minnesota Communication

 

Skandia har i 25 år jobbat aktivt med att minska utanförskapet i samhället. Detta arbete genomförs framförallt i Skandias stiftelse Idéer för livet. 2012 sjösatte Skandia ett nytt reklamkoncept - Tänk längre, som till stor del handlar om att förutse och förebygga. Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att barn som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Kostnaden för förebyggande åtgärder är betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris. Det lönar sig att investera tidigt!

 

 

Tillbaka