Nominerade 2014

Gå direkt till:

Årets rättighetsinnehavare
Årets bästa sponsring
Årets samhällsengagemang
Årets Event B2B
Årets Event B2C
Årets Interna Event
Årets mest kreativa lösning 

 

ÅRETS RÄTTIGHETSINNEHAVARE

Gothia Cup

Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering för ungdomar. Varje år deltar runt 1 600 lag från 80 nationer som spelar 4 500 matcher på 110 planer. En mötesplats för världens ungdomar, oavsett religion, hudfärg eller nationalitet - med fotbollen som gemensam nämnare. Gothia Cup erbjuder sina sponsorer anpassade lösningar genom att kunna sponsra en del av turneringen, en åldersklass, funktion eller stora CSR projekt. Exempel på detta är Gothia Cup Trophy (elitklass flickor 17år), Gothia Leaders Lounge, Gothia Players Lounge, Gothia Disco, Official logistic partner mm. Under Gothia Cup 2013 spenderades 480 mkr i Göteborg, skatteintäkter till staten uppgick till 178 mkr, 1 920 artiklar i svensk press och andelen nöjda besökare var 99,2%.


GöteborgsVarvet 2013 - GöteborgsVarvet & Rättighetsbyrån

Världens största halvmaraton har genom att sätta målgruppen i centrum utvecklat en sponsorplattform som vilar på fyra centrala byggstenar: livemötet, målgruppen, varumärket samt kanaler året-runt. Organisationen har fem målområden som löpande mäts på kort och lång sikt -sponsoromsättning, organisation, erbjudande, sponsorers nöjdhet och branscherkännande.

Genom en nära relation till sina partners och med regelbundna undersökningar av målgruppen skapar de bra förutsättningar för att partners ska uppnå framgång och kreativitet i sina aktiveringar. Efter evenemanget får varje partnerföretag en sammanställning av resultaten så att företaget kan utveckla sin aktivering. Samtliga huvudpartners ger samarbetet betyget 7,0 på en sjugradig nöjdhetsskala och den spontana erinran för huvudpartners uppgår till 44%.


HockeyAllsvenskan - Passion Lab

HockeyAllsvenskan hade en produkt som var starkare än varumärket. De insåg att det är sårbart att bara förlita sig på det sportsliga. Målgruppen efterfrågar mer än bara tre perioder hockey så genom att skapa förutsättningar för klubbarna att kunna leverera mer togs varumärkeskärnan "Alltid Öppen" fram. En ny digital plattform med tonvikt på sociala medier, TV i webb och mobil togs fram och HockeyAllsvenskan äger själva rättigheten att kunna erbjuda sponsorer intressanta och unika möjligheter till ett spännande innehåll: reportage bakom kulisserna, träningar, omklädningsrum, osv. Genom att de lever efter sin nya sponsringsplattform och varumärkeskärna "Alltid öppen" har de fått en publikökning med nära 25% och en 340% ökning av besökare på hockeyallsvenskan.se. HockeyAllsvenskan har genom ett stärkt varumärke och sponsringsplattform tagit en tydlig position inom idrottsintresset i stort och hockeyintresset specifikt. Man är inte längre lillebror, den andra ligan, utan en egen liga som själva, och tillsammans med partners driver och utmanar hockeypassionen.


TOUGH VIKING - Tough Viking & Le Pacte

Tough Viking är Nordens största Obstacle Race och består av ett antal hårda, blöta och utmanande kilometrar med hinder designade av specialister inom Kustjägarkompaniet. Hindren utgörs av bland annat eld, is, el, taggtråd, lera, vass, armgång och amerikanska fotbollslag. Tough Viking fanns inte 2012. Vid premiären på Kungliga Djurgården den 30 augusti 2013 deltog 4 000 personer i tävlingen. I slutet av 2013 hade 13 sponsorer anslutit sig, mediavärdet uppgick till över 10 mkr och fyra lopp hade lanserats. Rättighetsinnehavaren har gått från en omsättning på 0 till 5 mkr under 1 år. De skapar en trovärdighet genom att låta sponsorerna själva skapa produkten t ex genom att använda Kustjägarekompaniet (Försvarsmakten) som officiella hinderkonstruktörer.


We Are Sthlm - Stockholms kulturförvaltning

När Vattenfestivalen lades ner 1999 fick Kulturförvaltningen i uppdrag att aktivera ungdomarna.
Med 175 000 besök är We Are Sthlm den största festivalen i Europa för ungdomar, av ungdomar, med ungdomar. I Kungsträdgården kan 13-19 åringar påverka innehållet, uppträda eller ta del av programmet. We are Sthlm erbjuder företag möjligheten att umgås med, ta lärdom av och hjälpa ungdomar, en målgrupp som annars kan vara svår att kommunicera med. Festivalen har utvecklats till att vara den ultimata mötesplatsen för Stockholms ungdomar och ungdomsbrottslighet och skadegörelse minskar drastiskt under festivalveckan. Aktivering på plats och ett ärligt tilltal till målgruppen är grundbulten i samarbetsavtalen.


ÅRETS BÄSTA SPONSRING

Preem Vasaloppet - Minnesota Communication

Preem är sedan 2009 huvudsponsor av Vasaloppet. Det övergripande konceptet för Preem är "Omtanke om människor och miljö". För att minska miljöutsläppen har Preem bekostad en logistiklösning som innebär skjuts med bussar från infartsparkeringar i Sälen och Mora. Längs med spåret skapades en aktivering "Preem Pit Stop" för åkarna där de fick energipåfyllning, musik, dryck, massage och vallahjälp. Preem levererade ACP Diesel för uppvärmning av mässtältet samt drivmedel till Preemprofilerade bussar och tjänstebilar. Preem har i sin kommunikation jobbat integrerat och utnyttjat såväl egna kanaler som de medier som ingått i avtalet med Vasaloppet. Preem ökar mest i jämförelse med övriga sponsorer och den spontana erinran ökade med 148%.


SJ - En del av miljön Way Out West - SJ & Passion Lab

Genom sponsorskapet vill SJ behålla sin association till Way Out West, stärkas som varumärke mot målgruppen och generera försäljning av resor med SJ. Samarbetet med WOW ger hög träffsäkerhet hos SJs prioriterade målgrupp "unga vuxna" som är miljömedvetna och lojala. Genom att möjliggöra ett miljövänligt resande till WOW samt att premiera festivalbesökarna med relevanta servicefunktioner som höjer upplevelsen på plats stärker SJ sin roll som "En del av Miljön Way Out West". SJ överträffade index för huvudsponsor och har högst spontan kännedom av alla sponsorer.


TELIA We are Sthlm - Telia, UMG & Atom

Telia är huvudsponsor till Europas största ungdomsfestival We Are Sthlm i Kungsträdgården.
Med årets festival ville företaget visa att man satsar på ungdomar och deras intressen. Konceptet byggdes kring att visa att Stockholm blir roligare med uppkoppling från Telia. En mötesplats för ungdomar där Telia blev möjliggöraren för en bättre festivalupplevelse både på plats och digitalt. Med den digitala plattformen som grund så utvecklades aktiviteter som skulle involvera målgruppen och stimulera till digital kreativitet inom målgruppens främsta intressen gaming, film och musik. Resultatet visade att Telia med sin teknik skapade en bättre upplevelse för besökarna och Telias varumärke stärktes bland ungdomar 13-19 år.


TELIA Gaming 2013 - Teliasonera & UMG

Teknikintresserade ungdomar i åldern 15-25 är svårnådda, medvetna, illojala och extremt kräsna.

Telia tvingades att tänka om och hitta ett nytt sätt att kommunicera för att få gehör hos målgruppen, bygga starkare relationer och positivare inställning till varumärket. E-sport är världens snabbast växande sport och genom Telia Gaming strategin och fortsatt målgrupps- och gaming anpassad kommunikation med fokus på Telia som möjliggöraren av den bästa spelupplevelsen har Telia gått från att ha varit "dissad" till att bli "hissad" i målgruppen.


Vi ger kraft åt Göteborg - Göteborg Energi AB

Göteborg Energi är ett energibolag som på olika sätt ger kraft, elnät, vindkraft och fjärrvärme. Göteborgs Varvet är ett evenemang som är positivt laddat och starkt förknippat med Göteborg.
Med Göteborg Energis huvudsponsorskap vill man stärka varumärket genom att publik och löpare får en positiv känsla och ny kraft och energi före, under och efter evenemanget. Göteborg Energi levererar förnybar energi till evenemanget i form av lokalt producerad vindkraft och på fyra vätskestationer energi genom att servera sportdryck och bjuda på musik för löpare och publik. Göteborg Energi har med en långsiktig satsning, relevanta och starka aktiviteter kopplat till varumärket och en god miljöstatus skapat en större synlighet hos målgruppen och ökat en positiv upplevelse av både samarbetet och evenemanget.


ÅRETS SAMHÄLLSENGAGEMANG

Babybojen - Trygg Hansa & Prime PR

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har alltid fokuserat på vattensäkerhet och de försäkrar idag vartannat barn i Sverige. När Trygg-Hansa ytterligare ville stärka sin position som barnens försäkringsbolag fann man att 70% av alla barn som drunknar gör det innan de fått chansen att lära sig simma. Tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet lanserade därför Trygg-Hansa Babybojen, ett trestegsprogram som hjälper föräldrar att lära sina barn att flyta hemma i badkaret. Det togs fram videoinstruktioner som lades ut på sociala plattformar och ett fysiskt flytkit som föräldrar kunde beställa hem. Nyhetsbrevet om Babybojen är en av Trygg-Hansas mest klickade kampanj någonsin och har spridit sig bland flera viktiga bloggare i Sverige. Satsningen är långsiktig och i år är fokus på att översätta konceptet till 10 språk, för att på så sätt nå ut till ännu fler människor i Sverige.


Göteborgs Lucia 2013 - Insideout, Stendahls, Göteborgs-Posten & Perspective communication

För att sudda ut stämpeln av Göteborgs Lucia som en skönhetstävling togs 2013 ett nytt grepp om den årliga traditionen från 1935. Med budskapet "Det är rösten som räknas" togs utseende- och könsaspekten helt bort och fokus lades på det som faktiskt spelade roll, kandidaternas sångröster.
Allmänheten kunde via app, telefon eller webb lyssna på kandidaternas röster för att sedan rösta på sin favorit där varje samtal gav pengar till Göteborgs hemlösa. Nyheten var den mest omtalade och delade under två dagar på sociala medier. En debatt hade väckts om utseende och genus i den svenska luciatraditionen. Det nya greppet fick ett enormt rikstäckande genomslag i media och i Göteborg röstade göteborgarna i år fram sin lucia utefter talang och inte utseende. Jämfört med föregående år ökade insamlingen av pengar till Göteborgs hemlösa med 24 %.


Stolt sponsor av Södertäljes framtid - Telge AB

Många tänker på bilbränder och dödsskjutningar när de hör ordet Södertälje. En stad med många sociala utmaningar. För Södertälje kommuns bolagskoncern, Telge, är det viktigt att förändra den bilden och skapa en attraktivare stad att bo och leva i. Målgruppen är Södertäljes framtid; barn och ungdomar i åldern 6-16 år. Baserat på en rapport om den höga barnfattigdomen i kommunen togs beslut om att satsa på att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för målgruppen. Telge valde att införa motprestationer i form av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i alla sina sponsringsavtal. Fokus låg på aktiviteter på skollov, då en stor del av Södertäljes familjer inte har möjlighet att resa bort eller göra andra aktiviteter som kostar pengar. Tusentals av Södertäljes barn och ungdomar har aktiverats genom denna satsning. Föreningarna har även sett att deras medlemsantal ökat, vilket innebär att fler unga har hittat en aktivitet de kan göra på fritiden. För många barn är det nu lite roligare att bo och leva i Södertälje.


Sweat for water - Deportivo, UNICEF & GOTHIA CUP

Världens största fotbollsturnering för ungdomar, ville lyfta att 780 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Kampanjen skulle engagera på plats och få spridning internationellt - världens första svettmaskin togs fram. Ungdomar kastade in svettiga kläder i ena änden och uppmanades att dricka renat svett som kom ut ur den andra änden. Sponsorer gick med på att bidra med vattenreningstabletter för varje person som antog utmaningen att dricka svett.

Eventet förvandlades till en världsnyhet och till en av världens mest framgångsrika vattenkampanjer någonsin. Målsättningen var att kommunicera vattenbristen på ett innovativt, engagerande och lekfullt sätt. Målet var 3 miljoner i räckvidd på Twitter. Resultatet blev en Twitter-räckvidd på 94 miljoner, vilket är nära en femtedel av twitterpopulationen. Samtidigt bidrog vi till 23 miljoner liter rent dricksvatten till människor i utsatta områden.


Twitterklänningen - Deportivo, ComviQ & Crossing boarders

En stor och viktig grupp saknas när män och kvinnor med makt lägger grunden för framtidens Sverige - Ungdomarna. De som inte har möjlighet att närvara men som har åsikter och drömmar om framtidens Sverige. Crossing Boarders och Comviq ville under Almedalsveckan lyfta frågor om jämställdhet och inkludering av unga i det politiska samtalet. Målsättningen var att uppmärksamma politiker och allmänhet om att vanliga ungdomars röster saknas i Almedalen. Världens första opinionsbildande Twitterklänning skapades. Med hjälp av LED-strips fästa på en klänning som bars av Crossing Borders grundare Ida Östensson. Ett 30-tal unga röster blev språkrör på klänningen, men alla som ville kunde få sina tweets publicerade genom hashtaggen #twitterklänning. Genom världens första opinionsbildande klänning togs de ungas röster till Almedalen - ett rörligt event som engagerade hela Sverige.


Årets EVENT B2B

 

ABBA The Museum & Swedish Music Hall of Fame - Invigningen - Eventum, Vice Nordics, Swedish Music Hall of Fame & ABBA The Museum

Invigningen av Sveriges nya musikhus på Djurgården i Stockholm. 1200 inbjudna gäster, svenska och internationella fans samlades utanför portarna. Istället för att låta festen och showen äga rum inne i huset så användes gården framför. Husets olika rum gästades av artister som under ett skådespel med inramning av dansare och ljusdesign framfördes unika tolkningar via husets fönster och balkonger. Själva huset blev scenen vilket möjliggjorde för alla att följa föreställningen live. Invigningen gav eko i hela världen och totalt nåddes ca 50 miljoner människor av budskapet att Abba The Museum och Music Hall of Fame öppnat sina portar. Man lyckades skapa något unikt och oväntat, inte bara för musikbranschen utan även för de inresta fans och stockholmare som inte kunde få en egen inbjudan.

HP Partner Summit/Guldmyran 2013 - HP & Minnesota Communication

HP Partner Summit är ett återkommande event för HPs partners som avslutas med galan Guldmyran. För att fira galans tionde år valde man att personifiera priset Guldmyran och skapa en superstjärna. 

Tre olika spår genomfördes på tre olika platser i Stockholm. Genom att integrera och ta ut konceptet i alla detaljer byggdes Myran upp som en världskändis. Myran blev t ex en av världens mest kända DJs, han träffade Obama och medverkade i Jay Leno show, kvällens vin var "chateau de Myran" och man tog fram en rörlig Guldmyra som användes i filmer och digitala kanaler. Utvärderingen visade en nöjdhetsgrad av helhetsintrycket på 99,4%. Ett väl genomfört event där kreativitet och lekfullhet skapade en helhetsupplevelse.


IBM Smarter Business 2013 - PS Communication

När IBM genomför ett av sina viktigaste event vill man nå ut till en mycket kräsen målgrupp. IBM - Smarter Business lyckades lyfta engagemanget och resultatet blev något så självklart som ett möte som fokuserade på den unika kraften i just mötet, både det stora och det lilla. Eventet delades in i före-, under- och efterkampanjer riktade till målgruppen som på så sätt upplevde kampanjen "live" i över 6 månader. Genom en live webbsändning nådde eventet långt utanför lokalernas gränser med över 500 personer inloggade till det specialanpassade webbprogrammet. Över 1 500 personer besökte eventsidan under dagen och utväxlat i sociala medier resulterade eventet i en räckvidd på 30 000 personer, varav 1 350 var i lokalerna. Målgruppen spenderade 300 timmar tillsammans med varumärket IBM i olika medier och totalt 10 000 timmar live.


Spelet om Framtiden - Isobar Sweden AB & SPP

SPP ville i grunden förändra sina kundaktiviteter och koppla dem till sitt hållbarhetsarbete, produkter och kundernas behov. En hållbarhets turné över hela landet startades. Syftet var att komma närmare marknaden, koppla SPPs kompetens till kundernas behov och stärka de lokala kontoren på respektive ort - skapa lokala hjältar. Ett hållbarhetsspel togs fram, en föreläsning och en workshop gjorde deltagarna till innovatörer inom hållbara affärer. Eventet gav deltagarna en ny bild av SPP, ett intresse för SPPs produkter och viktiga insikter om sin egen lokala marknad och dess potential för hållbara affärer. Resultatet blev att 93% av säljarna tyckte att detta var ett bra forum för att bygga affärsrelationer (mål 75%), 94% av de deltagande kunderna kan tänka sig att besöka ett liknande event igen (mål 60%) och 96% skulle rekommendera någon annan att gå på eventet (mål 50%). Fantastiska siffror för ett event som baserar sig på ett klassiskt brädspel och en workshop.


Scania Top Team - XperienceGroup AB

Scania Top Team är sedan 1989 en global tävling som utser världens bästa Scaniaservice-team med målet att stärka kompetens och stolthet i den egna organisationen. 2013 väckte man med hjälp av ett nytt koncept sprunget ur inspiration från välkända tv-format tävlingen till liv både på internet och i sociala media. Inför finalen skapades en tv-studio i game show-format med tre tydliga tävlingsytor för finallagen. Alla delar i en game-show fanns med för att skapa nerv och engagemang. Presentation av lagen, engagemang från publiken - både på plats och de som tittade via webbsändningen online, utslagningsmoment och ett snyggt visuellt grafiskt lager gjorde att antalet engagerade människor ökade med 364% på Facebook.


Årets EVENT B2C

Bilmagasinet - Förlansering av Ahlgrens bilar Fruktkombi - Cloetta, Starcom, Kosmonaut Eventproduktion, King Edward & Blindspot

När nya Fruktkombi från Ahlgrens bilar skulle lanseras låg utmaningen i att skapa ett intresse och engagemang för den, innan den fanns på marknaden. Målet med förlanseringen av Fruktkombi var att hitta ett nytt och kostnadseffektivt sätt att kommunicera på en svårflörtad marknad och att skapa positiva associationer till den nya bilmodellen innan den fanns att köpa. Därför förlanserades Fruktkombi som om den vore en riktig bil. Carl-Ingemar Perstad, välkänd från SVTs kultförklarade Trafikmagasinet gavs rollen som programledare för det fiktiva men snarlika motorprogrammet Bilmagasinet på YouTube. Bilmagasinet blev navet som drev mot kulmen i form av eventaktiveringen med Världspremiär på motormässan Stockholm Lifestyle Motor Show. Med event som fundament nådde förlanseringen miljoner svenskar, i samspel med omfattande digital aktivering som skapade engagemangsrekord. Det blev den mest lyckade nyhetslanseringen i varumärkets 60-åriga historia och Sveriges mest sålda godisnyhet 2013.


In Orbit powered by Samsung - White & White Event AB & SAMSUNG

En viktig och utvald målgrupp för Samsung är studenter, de är intensiva användare av mobilteknik, de är framtidens konsumenter och opinionsbildare samt potentiella medarbetare. Samsung ville skapa ett nytt sätt att komma i kontakt med studenter och insåg att nätverkande, word of mouth samt studentinriktade events fungerar bättre. För att komma in i studentmiljön på ett trovärdigt sätt lät man studenterna själva starta kampanjerna med hjälp av ambassadörer. Ambassadörerna skapade, planerade och genomförde eventen medan byrån hjälpte till och stöttade mer praktiskt. Samsungs kommunikationskoncept In Orbit är att skapa ett självförsörjande kommunikationssystem där studenter talar med studenter - på studenters vis. 


Modereturen - Farsta Centrum & Doe Blomberg Gottberg

Hösten 2013 var en tuff period för detaljhandeln med dalande försäljningssiffror i sviterna av en varm sommar. Genom en kampanj ville man driva fler besökare till Farsta centrum. Den genomsnittlige svensken slänger 8 kg kläder i soporna varje år. Modereturen lanserades med huvudbudskapet "Skänk dina gamla kläder och få rabatt på nya". Hjärtat i kampanjen var ett event i Farsta Centrum i form av en gigantisk pantmaskin för kläder. Målgruppen var barnfamiljer boende i Huddinge, Tyresö och Farsta. Man fick själv välja vilken organisation ens kläder skulle gå till, Myrorna eller Stockholms Stadsmission. Ju mer kläder man pantade desto mer fick man tillbaka i form av rabatt i gallerian. 12 ton kläder samlades in vilket var 240 % av det satta målet. Genom Modereturen hjälpte Farsta Centrum människor att bidra till ett mer hållbart samhälle, drev trafik och försäljning till Farsta Centrum och såg till att gamla kläder inte hamnade på soptippen utan hos människor som verkligen behövde dem.


Restaurang DILL - Lidl & INGO Stockholm

Lidl har funnits i Sverige i 10 år, men har aldrig lyckats övertyga svenskarna om kvalitén i sina produkter. Under tre veckor öppnades gourmetrestaurangen "Dill" i Stockholm med den brittiske stjärnkocken Michael Wignall och hans team. "Dill" är ett anagram på Lidl. Avsmakningsmenyn som var lagad på produkter ur Lidls sortiment såldes för 490 kr. Restaurangen var fullbokad varje kväll. Till en början framgick det inte att Lidl låg bakom restaurangen. Under de tre första veckorna nådde restaurang Dill och Lidl en mediaräckvidd på över 24 miljoner bara i Sverige, till ett gratis mediavärde på över 36 MSEK. Dill blev Twitter "subject of the day" två dagar i rad. Innan kampanjen angav 10% av Sveriges befolkning att de kunde tänka sig att handla på Lidl. Efter kampanjen var motsvarande siffra 33%. 2013 var det första året som Lidl redovisade vinst i Sverige. Ibland måste man ändra utsidan för att få människor att se insidan...


The Live Quiz Release - Saatchi & Saatchi Stockholm

Konkurrensen på festivalmarknaden är stenhård men 2013 släpptes Popagandafestivalens lineup på ett annorlunda sätt. Istället för att skicka ut en pressrelease så bjöds journalister och fans in att lista ut vilka artister som var bokade till årets festival i en "Live Quiz Release" på nattklubben Trädgården i Stockholm. Över 1000 personer kom dit och 3 500+ följde eventet live på Popaganda.se. Tre band framförde covers av artisterna som var bokade till festivalen. För varje låt gällde det att tweeta korrekt artistnamn och använda #popa13. Den 1 aug 2013 hade Popaganda sålt 264% fler biljetter än vid samma datum sitt tidigare bästa år. Istället för att trycka ut information till passiva mottagare fick Popagandas engagerade publik och Sveriges musikjournalister/skribenter spela en aktiv roll i samband med artistsläppen och därigenom bli megafoner för festivalen i sociala medier.


Årets INTERNA EVENT

Eductus Vistoria - JFK Event, Eductus & Gertrud

Eductus hjälper människor att få jobb och att komma in i det svenska samhället. De har växt snabbt genom att nästan enbart anställa människor med utländsk bakgrund. Eductus var i stort behov av att få ihop alla 50 kontor och 700 anställda till en enhet som arbetar efter samma värdegrund. Genom att använda sig av tecknad film med mycket humor och värme lanserades företagets värdegrund under ett dygn i Karlstad. På plats i Karlstad fick deltagarna kliva in i Eddies tecknade värld, en stum streckgubbe, som går igenom språkbarriärer vilket gör honom till en perfekt kommunikatör i det flerspråkiga företaget. Scenografin bestod av tecknade miljöer och Eddie dök upp i många skepnader för att hänvisa deltagarna. På ett lekfullt och kreativt sätt har man lyckats uppnå ett resultat över förväntan. Utvärderingen bekräftade att värdegrunden hade gått hem till 98% hos de anställda.


Fastighetsbyrån Kick-off 2013/Stjärnorna är i stan - Step2 Communication & Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån är en mäklarkedja med nära 1 400 medarbetare som drivs som franchiseorganisation med kontor runt om i hela Sverige. Kick-offen är årets viktigaste och mest värdefulla kommunikationstillfälle. Genom interaktiva spelinslag, personliga framgångsberättelser, föreläsare, underhållning och glittriga awards fick deltagarna insikt och förståelse för de strategier som satts upp för att Fastighetsbyrån ska nå sina mål. Med ett best-practice/stjärntema formades och genomsyrades hela evenemanget. Interna stjärnor lyftes för att poängtera det personliga engagemanget och berätta hur man gjort för att nå sin framgång. Seriöst kul var ledord i programupplägget. De anställda lämnade eventet utan några tvivel om att de jobbar på den största och bästa mäklarorganisationen i landet.


Reitan Riksmöte 2013 - Creative Meetings

Varje år samlar Reitan Convenience sina drygt 500 franchisetagare inom Pressbyrån och 7-Eleven till ett tvådagars Riksmöte. Syftet är att sätta fokus på en av bolagets grundvärderingar vinnarkulturen samt att öka omsättningen och stärka Reitans position gentemot franchisetagarna. 2013 års möte genomfördes under temat "I'm a winner - give me five". Genom att ge de bästa köpmännen tid i rampljuset fokuserade mötet på framgångsformler och intern vinnarkultur. Temat och huvudbudskapet kopplades till övergripande mål, inramning, tävlingsmoment och prisutdelningar. Siffran 5 blev tongivande i allt från presentationer till menyer och underhållning. Inför eventet hade den totala försäljningen jämfört med föregående år minskat under åtta veckor i följd. Veckan efter Riksmötet vände trenden och omsättningen ökade markant.


Sverigestafetten - Atea, Minnesota Communication, Twitch & DROSBAKKEN AB

Ett av de stora folkhälsoproblemen i vår tid är att vi alla blir allt mer stillasittande. Speciellt
inom it-branschen. De flesta av oss tillbringar stora delar av våra liv framför datorn. Med hälsoprojektet Sverigestafetten ville Atea stoppa denna tickande hälsobomb och syftet var att få igång alla medarbetare i regelbunden rörelse och motion. Lösningen på hälsosatsningen och som också var slutmålet var att genomföra en stafett genom hela Sverige, via alla 35 lokalkontor. Med hjälp av bland annat virtuella träningsläger samt en webbsite och app där medarbetarna rapporterade sin motion och sina poäng ökade andelen medarbetare som hade regelbundna motionsvanor med 30%. Atea fick också möjlighet att träna regelbundet med kunder och deras it-avdelningar i hela landet. Projektet fick stor medial uppmärksamhet med redaktionella inslag i lokalpress, it-press, radio och TV.


Värdsmötet 2013 - Creative Meetings

Vartannat år samlar Vasakronan alla anställda till det s.k. Värdsmötet. Huvudsyftet med mötet är erfarenhetsutbyte och att underlätta för alla medarbetare att kunna göra saker som de ser i sin vardag och som bidrar till ett bättre totalresultat. Kommunikationsutmaningen var att bli konkret och begriplig så att det man pratar om verkligen betyder något för var och en. Målgruppen är bred, alltifrån drifttekniker till finansanalytiker. 2013 genomfördes Värdsmötet med utgångspunkt i att de anställda själva fick bestämma vad de skulle diskutera i ett Open Space format.

Medarbetarna satte agendan på plats och valde vad som var viktigt att prata om. Ett sätt att tydligt visa att man lyssnar på medarbetarna och verkligen vill ha deras input för att utveckla verksamheten - och deras vardag. Huvudbudskapet var- DU har möjlighet att påverka och vi vill att du gör det. Det är DU som gör skillnad. Mötet skapade tydlig skillnad i arbetsvardagen för alla anställda. Resultatet var att 3,89 av 4 möjliga upplevde att mötet varit relevant för dem.


ÅRETS MEST KREATIVA LÖSNING

Bilmagasinet - Förlansering av Ahlgrens bilar Fruktkombi - Cloetta, Starcom, Kosmonaut Eventproduktion, King Edward & Blindspot

När nya Fruktkombi från Ahlgrens bilar skulle lanseras låg utmaningen i att skapa ett intresse och engagemang för den, innan den fanns på marknaden. Målet med förlanseringen av Fruktkombi var att hitta ett nytt och kostnadseffektivt sätt att kommunicera en lågintresseprodukt på en svårflörtad marknad och att skapa positiva associationer till den nya bilmodellen innan den fanns att köpa. Därför förlanserades Fruktkombi som om den vore en riktig bil. Carl-Ingemar Perstad, välkänd
från SVTs kultförklarade Trafikmagasinet gavs rollen som programledare för det fiktiva men snarlika motorprogrammet Bilmagsinet på YouTube. Bilmagasinet blev navet som drev mot kulmen i form av eventaktiveringen med Världspremiär på motormässan Stockholm Lifestyle Motor Show. Perstad gjorde en avtäckning av den nya "bilmodellen" på mässan som hade totalt 54 500 besökare. Den nya Fruktkombin som premiärvisades hade byggts upp till en bil i full skala och stod ut i mängden av alla andra vanliga bilar som visades. Efter avtäckningen rullade Fruktkombin ut på Sverigeturné för att visa upp sig och bjuda på smakprov. Med event som fundament nådde förlanseringen miljoner svenskar, i samspel med omfattande digital aktivering som skapade engagemangsrekord. Det blev den mest lyckade nyhetslanseringen i varumärkets 60-åriga historia och Sveriges mest sålda godisnyhet 2013.


Restaurang DILL - Lidl & INGO Stockholm

Lidl har funnits i Sverige i 10 år, men har aldrig lyckats övertyga svenskarna om kvalitén i sina produkter. Under tre veckor öppnades gourmetrestaurangen "Dill" i Stockholm med den brittiske stjärnkocken Michael Wignall och hans team. "Dill" är ett anagram på Lidl. Avsmakningsmenyn som var lagad på produkter ur Lidls sortiment såldes för 490 kr. Restaurangen var fullbokad varje kväll. Den bärande idén var att "hög kvalitet behöver inte kosta mer", vilket är Lidls devis. Detta genomsyrade restaurangen och all kommunikation kring den. Idén blir trovärdig om man får möjlighet att prova själv. Till en början framgick det inte att Lidl låg bakom restaurangen. Under de tre första veckorna nådde restaurang Dill och Lidl en mediaräckvidd på över 24 miljoner bara i Sverige, till ett gratis mediavärde på över 36 MSEK. Dill blev Twitter "subject of the day" två dagar i rad. Innan kampanjen angav 10% av Sveriges befolkning att de kunde tänka sig att handla på Lidl. Efter kampanjen var motsvarande siffra 33%. 2013 var det första året som Lidl redovisade vinst i Sverige. Ibland måste man ändra utsidan för att få människor att se insidan...


Sweat for water - DEPORTIVO, UNICEF & GOTHIA CUP

UNICEF och Gothia Cup, världens största fotbollsturnering för ungdomar, ville lyfta att 780 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Kampanjen skulle engagera på plats och få spridning internationellt - världens första svettmaskin togs fram. Ungdomar kastade in svettiga kläder i ena änden och uppmanades att dricka renat svett som kom ut ur den andra änden. Sponsorer gick med på att bidra med vattenreningstabletter för varje person som antog utmaningen att dricka svett.

Eventet förvandlades till en världsnyhet och till en av världens mest framgångsrika vattenkampanjer någonsin. Målsättningen var att kommunicera vattenbristen på ett innovativt, engagerande och lekfullt sätt. Målet var 3 miljoner i räckvidd på Twitter resultat blev en Twitter-räckvidd på 94 miljoner, vilket är nära en femtedel av twitterpopulationen. Samtidigt bidrog vi till 23 miljoner liter rent dricksvatten till människor i utsatta områden.


The Live Quiz Release - Saatchi & Saatchi Stockholm

Konkurrensen på festivalmarknaden är stenhård men 2013 släpptes Popagandafestivalens lineup på ett annorlunda sätt. Istället för att skicka ut en pressrelease så bjöds journalister och fans in att lista ut vilka artister som var bokade till årets festival i en "Live Quiz Release" på nattklubben Trädgården i Stockholm. Över 1000 personer kom dit och 3 500+ följde eventet live på Popaganda.se. Tre band framförde covers av artisterna som var bokade till festivalen. För varje låt gällde det att tweeta korrekt artistnamn och använda #popa13. Den 1 aug 2013 hade Popaganda sålt 264% fler biljetter än vid samma datum sitt tidigare bästa år. Istället för att trycka ut information till passiva mottagare fick Popagandas engagerade publik och Sveriges musikjournalister/skribenter spela en aktiv roll i samband med artistsläppen och därigenom bli megafoner för festivalen i sociala medier.


Twitterklänningen - Deportivo, Comviq & Crossing boarders

En stor och viktig grupp saknas när män och kvinnor med makt lägger grunden för framtidens Sverige - Ungdomarna. De som inte har möjlighet att närvara men som har åsikter och drömmar om framtidens Sverige. Crossing Boarders och Comviq ville under Almedalsveckan lyfta frågor om jämställdhet och inkludering av unga i det politiska samtalet. Målsättningen var att uppmärksamma politiker och allmänhet om att vanliga ungdomars röster saknas i Almedalen. För att de små rösterna skulle kunna uppfattas så behövde vi en riktigt stor och nyskapande idé, människor ska vända sig om på gatan och fota med sina mobilkameror. Vi skapade världens första opinionsbildande klänning och ett rörligt event som engagerade hela Sverige. Med hjälp av LED-strips fästa på en klänning som bars av Crossing Borders grundare Ida Östensson. Ett 30-tal unga röster blev språkrör på klänningen, men alla som ville kunde få sina tweets publicerade genom hashtaggen #twitterklänning. Genom världens första opinionsbildande klänning togs de ungas röster till Almedalen - ett rörligt event som engagerade hela Sverige.