INNOVATION BY EXPERIENCE TORCH 2010

ÅF Innovation by Experience Torch 2010
ÅF Innovation by Experience Torch 2010

ÅF Innovation by experience Torch 2010

Eventyr och ÅF

 

För att möta, motivera och aktivera samtliga medarbetare i försäljningsarbetet under och efter finanskrisen genomförde ÅF roadshowen "Innovation by experience Torch". Eventet skulle göra fler av de 1400 tekniska konsulterna till säljare av ÅFs hela utbud och därmed resultera i en direkt försäljningsökning.

 

Eventturnén byggdes kring fem stopp runt om i Norden. En stor utmaning var komplexiteten i det egna erbjudandet - lösningarna kan vara nog så svåra att förstå och än svårare att förklara och sälja. Tre kundanpassade "instegsprodukter" blev nyckel till förenkling och konkretisering av produktutbudet. Dessa understöddes av skräddarsydda produktblad, reklamfilmer och verktyget "live lead-generering" där medarbetarna skrev ner konkreta säljleads för respektive produkt. Under eventet kombinerades försäljningstemat kring instegsprodukterna med lättsammare talkshowinslag och prisutdelning för att premiera regionalt framgångsrika säljinsatser.

 

På fem dagar samlade man in 734 leads (mål: 400) och fick som bonus in direkta affärer på 450' kr. Instegsprodukterna öppnar möjligheter till nya kundkontakter och gör det samtidigt möjligt att nå fram till befintliga kunder med ett nytt erbjudande eller kompetensområde. Medarbetarundersökningarna visar dessutom på en förflyttning från 2009 då 48 % av medarbetarna var positiva till kärnvärdena och hade en utvecklingsplan, mot 59 % 2010. 65 % säger sig förstå vad ÅF:s kärnvärden handlar om, mot tidigare 43 %.

 

tillbaka