THE BREAKFAST QLUB

The Breakfast Qlub
The Breakfast Qlub

The Breakfast Qlub

Senti och QlikTech

 

Business Intelligence-leverantören QlikTech ville nå höga beslutsfattare och skapa ett samtalsforum där Qlikview skulle inta rollen som strategisk diskussionspartner. Det långsiktiga målet var att positionera varumärket som banbrytande inom Business Intelligence. Genom The Breakfast Qlub, en frukostklubb på restaurang F12 i Stockholm, skapades ett exklusivt kunskaps- och nätverksforum för personligt inbjudna ledare inom marknadsoffensiva företag.

 

I nära 500 förberedande telefonintervjuer identifierades "agility" (förändringsförmåga, flexibilitet) som affärsstrategiskt fokus hos målgruppen och detta blev konceptuell utgångspunkt. Exklusivitet och en känsla av att vara utvald rankades också högt bland de tillfrågade. 130 noga utvalda personer bjöds in till frukostmötet på lyxkrogen F12, där stjärnkocken Danyel Couet lagade olika äggrätter inför deltagarna. Det affärsstrategiska programmet innehöll en för ändamålet genomförd management survey och Danyel Couet gav sitt perspektiv på agility, kreativitet och framgång. Detta följdes av såväl modererade diskussioner som rundabords-samtal.

 

Kampanjsiten noterade 81 unika besökare under de fyra dagarna efter första teasern - en hög siffra med tanke på antalet inbjudna - och aktiviteten fick ett imponerande genomslag i en extremt svårflörtad och tidspressad målgrupp. Eventet genomfördes med 23 gäster (mål 15) och 11 personer fick nekas plats med löfte om deltagande på nästa aktivitet. The Breakfast Qlub fortsätter med minst sex frukostmöten under 2011.

 

tillbaka