ENTREPRENÖRSMÖTET

Bild

Entreprenörsmötet

Minnesota Communication

 

Svenskt Näringsliv ville nå medlemsföretag, politiker och opinionsbildare för att lyfta frågan om företagandets villkor inför valet 2010. För att nå ut till och integrera med fler än deltagare på plats skapades ett möte i gränslandet mellan den analoga och digitala världen. Entreprenörsmötet hölls en månad innan valet på Münchenbryggeriet i Stockholm.

 

Mötet ville uppmuntra deltagarna att på egen hand sprida sina idéer och åsikter före, under och efter själva evenemanget. Tre veckor innan genomförande startade en Facebookgrupp och ett Twitterflöde för att låta deltagare och andra att blogga om mötets diskussionsämnen. 300 gäster fanns på plats i Münchenbryggeriet; därutöver följde över 1000 personer debatten i digitala medier. Frågor som företagsklimat och ungdomsarbetslöshet kombinerades med frågeställningar som: Hur ser framtiden ut för svenska företagare enligt de politiska partierna? Hur kan staten hjälpa småföretagare att våga anställa fler? Rundabordsdiskussioner varvades med korta intervjuer och paneldebatter från scen. Allt tv-producerades och direktsändes under fem timmar på Svensktnaringsliv.se samt kommenterades live i de sociala mediekanalerna.

 

Entreprenörsmötet genererade 367 facebook-kommentarer, 570 tweets, 97 inlägg på den egna bloggen och 33 omnämnanden på andra politiska bloggar. Med stor transparens och en stark realtidskoppling lyckades man skapa närvaro och engagemang långt utanför Münchenbryggeriets väggar.

 

tillbaka