IDÉER FÖR LIVET

Skandia - Idéer för livet
Skandia - Idéer för livet

Idéer för livet

Skandia

 

Om barn och unga blir åsidosatta kan det på sikt ge enorma samhällskonsekvenser. Sedan 1987 har Skandia genom satsningen "Idéer för livet" arbetat med ideella organisationer, skola och kommuner för att motverka detta. Den övergripande målsättningen är att gestalta företagets värderingar kring socialt ansvar och engagemang och sprida kunskap kring värdet av individen i samhället. Idéer för livet är idag grund för Skandias varumärke och helt integrerat i företagets vardag.

 

Arbetet startar när barnen är små, via vuxna nära dem. Målsättningen är långsiktig och satsningen är nu inne på sitt 24:e år. 2010 genomfördes över 150 aktiviteter för att integrera IFL i det nya varumärket, driva opinion kring företagets samhällsansvar, generera medel till IFL-fonden, öka kännedomen om IFL hos kunderna samt få fler anställda att engagera sig som volontärer. Ett 30-tal föreläsningar om IFL genomfördes i Sverige och internationellt. Skandia sponsrar bland annat BRIS, ECPAT, Nattvandring.nu, MinStoraDag och Popkollo och tar inom ramen för IFL fram utbildningsmaterial och handböcker kring barns och ungdomars självkänsla. Personalen uppmuntras att på arbetstid (2 tim/mån) bli IFL-ambassadör via läxläsning i skolor, mentorskap, BRIS telefonjour, stipendieutdelningar eller föräldragrupper kring ämnet "Barns självkänsla".

 

Navet för Idéer för livet är stiftelsen där alla kan ansöka om medel till sitt projekt. Prioriterade projektområden är marknadsföring, ledarutbildning och jämställdhetsfrågor. Totalt har stiftelsen gett 2 800 projekt nära 40 miljoner kronor i stöd. 350 anställda engagerar sig som IFL-ambassadörer (+12 % 2010). Kontinuitet och långsiktighet är grunden för Skandias engagemang. Arbetet med Idéer för livet är aldrig avslutat.

 

tillbaka