IDOL 2010

Bild
Idol 2010
Idol 2010

TV4-gruppen för Idol 2010

 

TV4-Gruppen har under sju år utvecklat Idol från ett välkänt tv-format till en av Sveriges starkaste kommersiella plattformar. Idol har blivit ett kommersiellt varumärke som innehåller lösningar inom tv, webb, mobilt, associationsrätt, licensprodukter och en mängd olika live-event. Utifrån sammansättningen av partners skapas ett "Idol-universum" där varje sponsor utgör en viktig nod.

 

Idol har en sponsorstruktur i fyra nivåer och en stor palett av aktiveringsmöjligheter. Paketen består av en statisk exponeringsdel och en dynamisk del där innehåll och aktivering skräddarsys utifrån sponsorns behov. God insikt i målgruppen och dess sätt att interagera med Idol-formatet möjliggör finkalibrering av aktiveringslösningar för att passa sponsorernas målsättningar. Som mediehus vill TV4 ha kontroll över formatet men samtidigt tänja gränserna för vad som är möjligt. I detta arbete är sponsorerna en viktig del. Man arrangerar gemensamma aktiviteter med sponsorer, kunder och Idol-deltagare och alla sponsorer har möjlighet att ordna egna kundaktiviteter kring Idol-turnén. Sponsorskapen tas ut i TV4-gruppens samtliga plattformar. Tävlingarna på Idolsajten är populära samtidigt som den mobila plattformen växer för varje år.

 

Finalen med efterfest är ett av Sveriges populäraste event och ett perfekt tillfälle för TV4-Gruppen att fördjupa och etablera gamla och nya affärsrelationer. TV4-Gruppens sätt att utnyttja rättigheterna i Idol har uppmärksammats internationellt och används som förebild när Idol-formatet säljs in till nya länder. Priset på huvudsponsorskapet har växt från en miljon 2004 till närmare fem miljoner kronor 2010.

 

tillbaka