KUNSKAPSVECKAN MED GET TOGETHER

Bild
Grant Thornton - Kunskapsveckan med Get Together
Grant Thornton - Kunskapsveckan med Get Together

Kunskapsveckan med Get Together

Springconf och Grant Thornton

 

Revisionsföretag har omfattande och lagstadgade krav på vidareutbildning av medarbetarna vilket medför höga kostnader, många resor och en negativ miljöpåverkan. Konferenser kan av kostnadsskäl inte ske ofta; kommunikation sker primärt via intranät och lokala kontorsmöten vilket begränsar nätverkandet inom företaget. Grant Thornton ville genom event hitta ett mer kostnads- och miljöeffektivt upplägg för sitt kursutbud och samtidigt öka nätverkandet mellan kontor och tjänsteområden.

 

Kunskapsveckan med GetTogether genomfördes på hotell Gothia Towers i Göteborg. 16 internutbildningar varvades med sociala aktiviteter där yrkesgrupperna blandades för att skapa nya konstellationer och öka kontaktytorna. Medarbetarna fick en resa t/r och reste in vartefter veckan fortskred vilket var effektivt ur såväl kostnads- som miljösynpunkt. Alla medarbetare var dock på plats för en avslutande middag och femkamp på Liseberg. Kommunikationen kring interna utmaningar strukturerades i ett interaktivt tv-tablåformat och engagerade ett fyrtiotal medarbetare framför kameran och resterande som aktiv publik. Innehållet byggdes kring kända programformat som morgonsoffan, När & Fjärran, Vetenskapens Värld, nyheter, debattprogram och en egen avslutande Grant Thornton Song Contest.

 

60 % av Grant Thorntons totala kursutbud genomfördes under Kunskapsveckan (mål >50 %). Jämfört med 2009 sparades 210 inrikes- och 217 utrikesresor vilket motsvarar 422 ton koldioxidutsläpp. 95 % av medarbetarna uppger att de efter veckan vet mer om aktuella frågor och framtida utmaningar. Kunskapsveckan, som är en logistiskt komplicerad övning, kommer att genomföras igen.

 

tillbaka