LAG PARALYMPICS

Lag Paralympics
Lag Paralympics

Svenska handikappidrottsförbundet & Sveriges paralympiska kommitté för Lag Paralympics

(Byråer: John Petersen AB och JKL Group)

 

SHIF/SPK har utvecklat sponsringsplattformen kring Lag Paralympics med två huvudsakliga mål: att säkra de ekonomiska resurserna för en elitsatsning och krossa vanföreställningen att handikappidrott inte är "riktig idrott". Sponsringskonceptet kring Lag Paralympics är byggt kring starkt lysande idrottsstjärnor som förutom att ha presterat väl på elitnivå även har övervunnit till synes oövervinnerliga hinder.

 

Det nya sponsringskonceptet sjösattes 2006 och blev starten på en långsiktig satsning med aktiveringspikar kring större mästerskap och olympiader. 2009 inleddes Talangjakten, en treårig aktiveringssatsning för rekrytering av aktiva och ledare. 2010 års jakt resulterade i 50 nya talanger och bevakades av SVT i ett helt "Lilla Sportspegeln". I övrigt fokuserades arbetet under året på OS i Vancouver, "lycka till"-aktiviteter med sponsorerna och service till media. Under OS i Peking 2008 sände SVT för första gången direkt från Paralympics; i Vancouver sändes alla idrotter någon gång direkt, med hänvisning till "ökat intresse".

 

2010 förlängde Ericsson, ATG, Folksam, Scandic, Svensk Adressändring och Jysk sina avtal över OS i London 2012, denna gång med ett ännu större engagemang. På kompetenssidan fortsätter samarbetet med JKL och kring Talangjakten även med UMG och JKL:s systerbyrå MS&L - samarbeten som tillfört kompetens och resulterat i aktiviteter som ett idrottsförbund i regel inte har resurser till. Talangjakten går vidare på minst åtta platser under 2011 och 2012. Det långsiktiga arbetet med sponsring har bidragit till förbundets möjligheter att attrahera aktiva/ledare och verksamheten står idag på stadig ekonomisk grund.

 

tillbaka