LÄRARFÖRBUNDETS KONGRESS 2010

Bild

Lärarförbundets kongress 2010

Imagine och Lärarförbundet

 

"Allt börjar med en bra lärare"! Det var budskapet när Lärarförbundets 251 ombud träffades för att diskutera förbundets vision: 2020 ska läraryrket vara ett drömjobb. Målen formulerades kring ombudens delaktighet och engagemang samt en djup stolthet över att tillhöra Lärarförbundet och - inte minst - en lust och kraft att arbeta vidare mot visionen under lång tid efter det att kongressen avslutats.

 

En kampanjsajt, kongressblogg, twitterflöden och webbcast spred information mellan ombuden och vidare till medlemmar utanför kongressen. Personer med lärarbakgrund anlitades som gästföreläsare, underhållare och seminarieledare. Lärare som eldsjälar och nötande vattendroppar blev koncept för den grafiska formen. Fyra bussar försågs med heltäckande dekor där lärarnas betydelse för Sverige framhävdes. Mellan transporter av ombud åkte bussarna runt till centrala platser i Stockholm för att skapa dialog med allmänheten. Förbipasserade fick nominera lärare som betytt mycket för dem vilket genererade över 1500 lärarnamn. Flera filmer skapades för att visualisera den enskilde lärarens betydelse och en specialutställning om Lärarförbundet påminde ombuden hur förbundet under hundra år påverkat den svenska skolan.

 

Gensvaret från ombuden var klart positiv; 100 % har ett "Bra" eller "Mycket bra" intryck av kongressen och dess organisation. Evenemanget engagerade målgruppen och skapade stolthet kring läraryrket, både i och utanför kongresshallen. Med genomgående hög finish och bra känsla för detaljer lät man det interna eventet lysa utåt.

 

tillbaka