SPIRIT OF INNOVATION

Bild
Spirit of Innovation - svenska paviljongen Expo2010
Spirit of Innovation - svenska paviljongen Expo2010

Spirit of Innovation

Futurniture, Springtime PR, Sweco, Tengbom Arkitekter, Mediatec och Ambrosius

 

Spirit of Innovation var Sveriges paviljong på Världsutställningen i Shanghai och är den största satsningen på marknadsföring av Sverige utomlands någonsin. Under ledorden "kommunikation, hållbarhet och innovation" berättade paviljongen historien om det lilla landet med de stora företagen och de hållbara lösningarna.

 

De tre huvudsakliga målgrupperna var beslutsfattare, unga välutbildade storstadsbor samt barnfamiljer. Inriktningen mot barn var dessutom ett sätt att tydligt profilera Sverige bland övriga nationer. Utställningen byggdes i en serie om sex salar enligt en dramaturgi kring historiska miljöutmaningar, svenska lösningar på expotemat "better city - better life", innovationsanda och det svenska arbetet med hållbara städer. Paviljongen innehöll dessutom VIP-avdelning, seminariesalar, skybar och kontorsutrymmen för de 75 personer som arbetade i den svenska staben. För att sticka ut i konkurrensen valde man bort stora projektioner och digitala skärmar. Den kreativa strategin byggde istället på att låta besökarna interagera med en färgstark och lustfyllt formgiven miljö.

 

3,5 miljoner människor besökte den svenska paviljongen under utställningens sex månader. Paviljongen vann en rad utmärkelser, varav flera medaljer för sin utställningsdesign, och utsågs tillsammans med Australien, Kanada och USA till "Most Commercially Valuable Expo Pavilion" av China Business Network och Fortune Times. Besökarna rankar paviljongen mycket högt och 9 av 10 vill besöka Sverige.

 

tillbaka