VASALOPPET

Vasaloppet
Vasaloppet

Vasaloppet

 

Vasaloppet ägs av Idrottsrörelsen och allt som evenemanget drar in går tillbaka dit. Den starka anknytningen till idrotten och det ideella, den naturliga kopplingen till friskvård och hälsa samt tävlingens historia gör Vasaloppet unikt. Visionen "VasaloppsArenan inspirerar till aktivitet året runt" och värdeorden "drömmen, utmaningen, äventyret" ger både tävlingen och dess sponsorer en stark kommunikationsplattform att utgå ifrån.

 

Vasaloppet erbjuder idag en vintervecka med 9 skidlopp på 10 dagar och en sommarvecka med tre olika arrangemang - CykelVasan, VasaStafetten och StavgångsVasan. Alla aktiveringslösningar lägger fokus på varumärkesbyggande för både rättighet och sponsorer. Traditionell exponering är sekundärt; prioritet läggs vid att få sponsorerna att aktivera sig mot sina prioriterade målgrupper (B2C, B2B eller internt). En särskild tjänst säkerställer ökad aktivering, hittar synergier sponsorerna emellan och ser till så att även Vasaloppet får utväxling på alla sponsorskap. Preem och Vasaloppet arbetar exempelvis tillsammans med kommunikation kring miljö. ICAs engagemang byggs kring Kortvasan för att marknadsföra ICA-kortet. Under sommaren är Eurosport en aktiv partner i Eurosportsprinten, en cykelsprint där kända personer tävlar mot sponsorernas viktigaste kunder.

 

Det kreativa erbjudandet och paketeringen kring Vasaloppet utgår från sponsorernas behov och kommersiella eller kommunikativa möjligheter. Sponsorvärdet i likvida medel samt värden av varor och tjänster har utvecklats från totalt 13 miljoner till 23,5 miljoner kronor på tre år. Vasaloppets egna undersökningar visar hur enskilda sponsorer påverkar erinran genom relevanta och intressanta aktiveringar. 2010 drog Vasaloppet och dess olika kringaktiviteter in 15,5 miljoner kronor till Idrottsrörelsen.

 

tillbaka