Ericsson BNET R&D Summit 2011

Ericsson BNET R&D Summit 2011

Ericsson BNET R&D Summit 2011

Ericsson och PS Communication

 

2011 samlade Ericsson de 500 viktigaste cheferna inom Research & Development (R&D). Syftet var att förankra Ericssons Business Unit Networks (BNET) fyra prioriterade fokusområden hos nyckelpersoner inom BNET R&D världen över för vidare implementering i regionerna. Med den enkla Post it-lappen som konceptbärare tog man sig an utmaningen att levandegöra innovationskraft och idérikedom hos en ofta mycket svårförförd och eventskeptisk målgrupp.

 

Post it-lappen blev bärande för kommunikation före, under och efter - i allt från inbjudan till mötesdesign och digitala produktioner. Aktiveringen byggdes kring fyra stora workshopblock, ett för varje fokusområde. Övrig tid fylldes av ett trettiotal talare och fyra moderatorer. Stark innehållsbärare under de två dagarna var den prisbelönta amerikanska innovationskonsultfirman IDEO, med varumärken som Apple och Unilever bland uppdragsgivarna. För att illustrera hur många idéer 500 personer kan producera fylldes stora väggpartier i möteslokalen, ett för respektive fokusområde, med Post-its efter varje workshop. Detta lät deltagarna tydligt se hur många idéer respektive workshop resulterat i.

 

Summiten resulterade i hela 1535 idéer från deltagarna. De för BNETs globala verksamhet mest relevanta idéerna togs vidare i den sammanställning som ledningen på BNET skickade ut till samtliga deltagare för vidare implementering i samtliga regioner världen över. Deltagarna gav summiten snittbetyget 4,65 på en femgradig skala.

 

tillbaka