Where´s the Party? by Carlsberg

Where's the Party? by Carlsberg

Where´s the Party? by Carlsberg

Carlsberg, BSP Event & Sponsring, Momentum Sverige och Cuepoint Studios

 

Efter ett mångårigt arbete med att positionera sig inom fotboll stod Carlsberg inför utmaningen stärka varumärkesrelevansen hos en yngre målgrupp. En eventdriven kampanj satte plattformen för att nå 20-25-åringar. Konceptet Where's the Party? By Carlsberg förankrades i fyra större klubbevent runt om i Sverige, följt av den avslutande finalfesten i Hong Kong.

 

Carlsbergs primära målsättning var att bygga brand equity, öka lojalitet samt öka försäljning i alla kanaler (restaurang, dagligvaruhandel och Systembolaget). Kampanjen fokuserade på musikupplevelser och hype inför eventen, genom tävlingar med vinstresor till festerna både i Sverige och Hong Kong, inklusive möten med stjärn-dj:erna Axwell och Paul Van Dyk. Strategisk annonsering mot vimmelsajter och musiknätverk blandades med kampanjelement i tv och dagligvaruhandel, parallellt med en bred restauranglansering av Carlsbergs 25 cl-premiumflaska. Sveriges mest välrenommerade artistpromotors knöts till eventen för att ge projektet en extra skjuts och legitimitet.

 

Totalt 9 000 personer (varav 8 000 betalande) deltog på de fem klubbeventen. Fanbasen på Facebook växte med 6 500 likes under kampanjperioden. Varumärkeslojaliteten i målgruppen ökade med 12,5 % (mål 10 %) och Carlsberg ökade försäljningen i alla kanaler med 5 %.

 

tillbaka