Energifonden

Energifonden

Energifonden

E.ON, Wenderfalck och Forsman & Bodenfors

 

Energifonden är en del av E.ON:s sponsring av Svenska fotbollsförbundet. Ur insikten att en dryg tredjedel av en idrottsklubbs omkostnader går till elförbrukning föddes idén till Energifonden - en satsning för att bidra i omställningen till ett hållbarare samhälle och samtidigt förbättra de lokala klubbarnas ekonomi.

 

Energifonden låter fotbollens landsbygdsföreningar söka medel till energieffektivisering av sina anläggningar. Hållbara och effektiva energilösningar förbättrar klubbarnas ekonomi och minskar miljöbelastningen - en resursbesparing som, i dubbel bemärkelse, är avgörande för breddfotbollens överlevnad. På eon.se/fotboll samlas information om energieffektivisering och exempel från projekt hos klubbar som fått medel. Här kan alla, även de som inte tar del av fonden, hämta kunskap och inspiration. Upplägget skapar löpande och relevant innehåll till webb och pressaktiviteter. Fond-ambassadörerna Johan Elmander och Charlotte Rohlin ger sina bilder av landsbygdsklubbarnas värde i särskilda kampanjfilmer. E.ON föreläser löpande om energibesparingar och fonden hos distriktsorganisationerna, som utgör en viktig länk till lokalföreningarna.

 

Under 2011 fördelades medel till 113 klubbar, som tillsammans minskat sin energiförbrukning med 40-50 %, fått en väg ur en ekonomiskt pressad situation och istället kunna satsa på ungdomar, tränare och verksamhet. E.ON uppmätte stärkta värden inom kännedom och liking, då projekten kommunicerar expertis, lokal förankring och satsning på det hållbara samhället. Energifonden utsågs av UEFA till bästa sponsringsaktivering 2011.

 

tillbaka