G4S - Camp of the Conductors

G4S - Camp of the Conductors

G4S - Camp of the Conductors

G4S och Creative Events

 

2010 fick G4S en ny VD som valde att fokusera strategiskt på två saker: affärsmannaskap och aktivt ledarskap. I princip hela ledningsgruppen byttes ut och ett strategiskt förändringsarbete inleddes. Som nyckelverktyg för arbetet har G4S valt möten, där ett årligt återkommande managementevent ska ge cheferna verktygen för att implementera strategin och leda sina team. 2011 tog chefernas ledarroll dirigentform, i konceptet Camp of the Conductors.

 

Camp of the Conductors - The Rock'n Roll Version markerar starten på ett treårigt eventtema kopplat till musik. Inför mötet engagerades deltagarna via webben, där de fick ställa frågor till ledningsgruppen och nominera "Årets Good guy". Eventet byggdes kring ett dialogsystem där deltagarna i realtid, via datorer, kommunicerade med talarna på scenen. Genom workshops involverades deltagarna i arbetet med att identifiera prioriterade fokusområden. Cheferna engagerades också i "sång-battles" och byggandet av en mänsklig logotype som fotograferades uppifrån och användes i avslutningstal och uppföljningsmaterial. Den sittande middagen gjordes om till rockmingel där bandet spelade gästernas föranmälda favoritlåtar. Brev från deltagarna själva postades två månader efter eventet för att återknyta till engagemanget på plats.

 

Camp of the Conductors följdes upp med eventfilmer, minnesbok, brev, broschyrer och en särskild avdelning på G4S intranät. Förståelsen för strategin ökade med 34 % (mål 25 %). Deltagarnas motivation att vara med och driva det nya strategiarbetet uppgick till 5,66 på en sexgradig skala.

 

tillbaka