IBM: Stockholm - Den moderna staden

IBM: Stockholm - den moderna staden

IBM: Stockholm - den moderna staden

IBM och Rewir

 

En del av IBM Sveriges varumärkesstrategi är att ta position som "thought leader" inom modern stadsutveckling. I samband med sitt 100-årsjubileum ville IBM stärka relationerna till sina viktigaste kontakter inom näringsliv, politik och akademi. Visionen "A Smarter Planet" skulle stå i kommunikativt fokus. Istället för bara en traditionell jubileumsmiddag med kommun- och företagspampar bjöd IBM in unga stockholmare till en workshop kring framtidens dröm-Stockholm.

 

Ett tjugotal ambassadörer från politiska ungdomsförbund, student-, miljö- och intresseorganisationer värvade 250 unga "inspiratörer" i åldrarna 16-30 år till en kreativ workshop i Blå Hallen. Dagen byggdes kring tre teman: "Den växande staden", med fokus på fastigheter och kommunikationer, "Den kommunicerande staden", med fokus på digital samverkan och e-demokrati , samt "Den levande staden", med fokus på miljö och hälsa. Deltagarna fick kreera fritt i mindre grupper, ledda av de utvalda ambassadörerna. De bästa idéerna valdes ut och presenterades som samtalsämnen under kvällens jubileumsmiddag. 150 exklusivt inbjudna middagsgäster fick sedan under kvällen addera sina perspektiv, konkretisera och söka möjligheter till förverkligande.

 

Den unga målgruppen lockades av det faktum att deras förslag och idéer skulle presenteras för höga beslutsfattare redan samma kväll, och workshopen skapade i sin tur ett diskussionsunderlag som ökade attraktionskraften för kvällens middagsmålgrupp väsentligt. 71 % av deltagarna uppger att eventet ökat kunskapen om IBM, och 50 % uppger ökad kännedom om IBM som engagerad samhällsaktör.

 

tillbaka