Peace & Love

Peace & Love

Peace & Love

 

Peace & Love är Sveriges största musikfestival och en fem dagar lång upplevelse med budskap och hjärta. Festivalen grundades 1999, som en motreaktion till det ökande våldet i Borlänge, med kärnvärdena mångfald, gemenskap och förståelse. Under de senaste åren har Peace & Love utvecklat sin sponsringsstrategi för att engagera sina samarbetspartners i större utsträckning än tidigare. I fokus för alla samarbeten står festivalbesökarna och deras upplevelse.

 

Peace & Love har växt explosionsartat, från 20 000 besökare 2007 till 50 000 år 2011. Förutom konsertutbudet finns ett digert seminarieprogram kring olika samhällsfrågor. Festivalbesökarna är engagerade, kulturintresserade människor i alla åldrar och bakgrund. Alla sponsorer engageras utifrån festivalens ansvarstagande och samhällsengagerande varumärkesplattform. Peace & Love har Sveriges största festivalcamping - en integral del i festivalupplevelsen för 30 000 av besökarna och en unik och viktig aktiveringsyta där sponsorerna verkligen har möjlighet att förhöja festivalupplevelsen. Sedan 2007 har huvudsponsorn Coop en butik på campingen och en lounge på festivalområdet. 2011 var det premiär för Best Westerns mycket uppskattade hotellobby på campingområdet.

 

Förutom årliga mätningar och utvärderingar av den egna verksamheten hålls löpande utvärderingsmöten med alla festivalens samarbetspartners samt utvärderingar efter varje genomförd festival. Peace & Love uppmuntrar alla sina partners att göra mätbara aktiveringar och skräddarsydda sponsorutvärderingar ligger till grund för ytterligare samarbete inför kommande festivaler.

 

tillbaka