ATG Sommartravet

ATG Sommartravet

ATG Sommartravet

ATG (byrå: S&B)

 

För att attrahera mer publik, stärka gemenskapsdimensionen och öka kundupplevelsen kring V75 (travets elitserie) skapade ATG Sommartravet - en paketering som förenar ATGs strategiska målsättningar under ett sponsringsbart paraply. Utifrån varumärkesvärderingarna "inbjudande, på riktigt och levande" utarbetades sponsringsidén "Levande sponsring", med innebörden att ATG själv agerar aktivt för att, utifrån målgruppsinsikt och -relation, utvecklar attraktiva samarbetskoncept som bidrar till travintresset.

 

Sommartravet pågår under perioden när travet är som bäst och bestod av sex deltävlingar 2011 samt en final i Rättvik. Med 2011 års tema "Gemenskap som ger folkfest" som grön tråd genomfördes aktiviteter och sponsringsaktiveringar för att hylla, förenkla och uppmuntra gemenskapen mellan besökarna och inom travet. Sommartravet integrerades i ATGs kommunikation via Kanal75, atg.se, via 1 900 ombud och i en rad eventaktiviteter. Partners erbjöds skräddarsydda samarbeten och fick vara exklusiva i teman och aktiviteter. Varje företag fick varsin del i "Den ultimata travupplevelsen", t.ex. åka med i startbilen eller uppleva loppet från kontrolltornet. 2011 års sponsorer lyfte Sommartravet genom aktivering på plats och integrering i egna kanaler. Ahlsell aktiverade samarbete i butik och egen turné (Proffsdraget); Aftonbladet integrerade travet redaktionellt; Telia använde Sommartravet som en del i att lansera sin nya grafiska profil och varumärke.

 

78 000 Sommartravet-besökare innebar en ökning med +16,5 % mot 2010. Publikrekord slogs på två banor och 93 % av besökarna ser Sommartravet som en folkfest. Sju sponsorer engagerades och samtliga har aktiverat samarbetet och vill fortsätta även 2012. Sommartravet levererade konkreta och uppmätta effekter för samtliga partners.

 

tillbaka