Systembolaget ledarmöte 2011

Systembolaget ledarmöte 2011

Systembolaget ledarmöte 2011

Systembolaget och Rewir

 

Målsättningen för 2011 års ledarmöte inom Systembolaget var att utveckla de 485 cheferna och göra dem redo att inspirera sina medarbetare att åstadkomma Sveriges bästa kundmöten. Alla ledare stod på olika nivåer med olika behov av kompetensförstärkning - individuell anpassning var ett krav. Under temat "Det goda kundmötet" skapades ett innovativt möteskoncept genomsyrat av kunskap och inspiration.

 

Inför mötet fick deltagarna med sina egna behov som utgångspunkt komponera en personlig agenda utifrån ett smörgåsbord av valbara miniseminarier och workshops för lärande och kunskapsutbyte. Detta varvades med stående plenumsamlingar - korta och slagkraftiga - för att hålla energinivån under de två dagarna. För att möta de kommunikativa utmaningarna skapades ett "häxkittelkoncept". Med tolkutrustning och headsets skapades små lägereldar i ett transparent, öppet landskap utan skiljeväggar och trappspring. Endast några få steg skilde kunskapsinhämtning och energigivande mingel. Historieberättande "storytelling-övningar" mynnade ut i produktionen av en bok, LIVE, med inspirerande berättelser från den egna verksamheten. Boken blev verktyg i det fortsatta arbetet på hemmaplan kring Det goda kundmötet.

 

2 av 3 deltagare gav mötet toppbetyg, (50 % fler än föregående ledarmöte). 9 av 10 kände att de bidrog på ett bra sätt till andras lärande (utbyte). Mötet skapade delaktighet kring Systembolagets gemensamma värdegrund"vi tillsammans gör jobbet" och har resonerat i bolagets NKI-mätning - värden kring inspiration, omtanke har visat statistiskt säkerställda ökningar.

 

tillbaka