Sponsring eller event?

Dessa grundkriterier skiljer sponsringsprojekt från eventprojekt i Gyllene Hjulet.

SPONSRING

Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, det vill säga en sponsor och en sponsrad part (rättighetsinnehavaren). I dessa kategorier tävlar även event som vilar på en sponsringsrättighet (till exempel enskilda event som utgjort hela eller delar av aktiveringen av ett sponsorskap).

EVENT

I eventkategorierna skapar företag och organisationer egna mötesplatser för att nå en viss målgrupp och kommunicera ut sina budskap. Här finns ingen köpt rättighet eller sponsrad part i botten.