Tävlingsinformation

Tävlingsbidrag till 2014 års upplaga av Gyllene Hjulet är öppen för projekt som genomförts mellan 1 januari och 31 december 2013. Bidragsinlämning är öppen från början av februari till mitten av mars och vinnarna koras på den festliga prisgalan 15 maj 2014.

I tävlingsformuläret beskriver du projektet i fyra huvudpunkter (vilka du hittar under respektive tävlingskategori). Ge även en kort sammanfattning (max 500 tecken inkl blanksteg) av projektet.

Det går självklart bra att tävla med samma projekt i flera kategorier. För att juryn ska kunna göra en rättvis bedömning fyller du i en ny tävlingsansökan och betalar tävlingsavgift för varje kategori. Att kopiera svar från en ansökan till en annan är tillåtet, men rekommenderas inte. Frågor och bedömningskriterier är skräddarsydda för respektive kategori och du bör modifiera dina svar därefter. Då har du större möjlighet att lyckas i respektive kategori och juryn kan göra en rättvisare bedömning.

Syftet med Gyllene Hjulet är att lyfta svenskt sponsrings- och eventhantverk, antingen lokalt eller internationellt. För att tävla måste därför minst en av de inlämnande parterna (kund och/eller byrå) vara baserade i Sverige. I de fall en svensk byrå tävlar med ett i övrigt internationellt case måste byrån ha haft ett huvudansvar för projektet och varit delaktig på strategisk nivå. I kategorin Årets rättighetsinnehavare måste den tävlande rättigheten vara svensk. För att höja kvaliteten på tävlingens effektbedömning har vi valt att följa internationella tävlingsregler. Detta innebär att vi har lagt till "investering" i poängbedömningen. Tillägget är valfritt men eftersom vi ser detta som viktigt får ni genom att lämna uppgift om projektets budget, (lämnas under första delen - syfte, mål, målgrupp), per automatik 5 extra poäng (utöver de 100 poängen totalt). Observera att dessa uppgifter liksom övrig tävlingsinformation behandlas strikt konfidentiellt.

Tekniska detaljer

  • Du måste svara på samtliga frågor i formuläret.
  • Maxgränsen för totalt antal tecken i din ansökan (7 000 inkl blanksteg) kan ej överskridas, men du väljer själv hur du vill fördela textmängden mellan frågorna.
  • Förutom att svara på de fyra tävlingsfrågorna ska du även ge en kort sammanfattning av projektet (max 500 tecken inkl blanksteg, räknas inte in i den totala teckenmängden i din ansökan).
  • Bilagor (bilder, filmklipp, illustrationer etc) bifogas i steg tre av ansökan. Du kan återvända till detta steg även efter att du lämnat in ditt bidrag (dock senast fram till tävlingsdeadline) för att komplettera eller ändra dina bilagor. Du kan däremot inte redigera dina textsvar efter att du lämnat in dem.
  • Tillåtna filformat är: pdf, ppt, wmv, mov, MP4, mpeg, mpg, mp3, jpg, png, psd, gif, eps, tif (maxstorlek per fil är 100MB). Juryn har inte möjlighet att ta del av fysiskt inskickade bilagor.
  • Du får maximalt skicka med 10 bilagor i din ansökan.
  • Du måste bifoga minst en högupplöst, illustrativ bild (ej annons, poster eller liknande) som kan användas för att presentera bidraget vid en eventuell nominering.

Du kommer att kunna komma åt en utskrivbar version av dina svar efter att du lämnat in dem, men för att vara säker på att inget går förlorat under arbetets gång rekommenderar vi dig att först skriva dina svar i ett textdokument och sedan klistra in dem under respektive fråga i tävlingsformuläret. Du kan inte spara i formuläret medan du skriver.